Najbardziej powszechna odmiana alkoholizmu, to alkoholizm typu Gamma. Na czym polega i czym różni się od innych typów choroby alkoholowej?

Alkoholik alkoholikowi nie równy

Terapeuta uzależnień bardzo często słyszy pytanie o to czy jeśli ktoś pije tylko w weekendy to również jest zagrożony chorobą? A co z osobami, które piją regularnie, ale kontrolują ilości picia?

Choroba alkoholowa ma wiele oblicz. Najpopularniejszy rodzaj alkoholizmu to typ Gamma, ale specjaliści uzależnień wyróżniają również  4 inne typy choroby, związane przede wszystkim ze sposobem picia.

Alkoholizm typu Gamma

Ta postać alkoholizmu polega na stopniowo coraz silniejszym uzależnianiu się psychicznym od alkoholu. Następuje zwiększenie tolerancji i postępująca utrata kontroli. Uzależnienie psychiczne owocuje uzależnieniem fizycznym i stopniową degradacją zdrowia osoby chorej. Alkoholik nie ma kontroli nad ilością i czasem spożywania alkoholu. Nie jest w stanie przestać, a jeśli próbuje, pojawiają się objawy odstawiennne (trzęsienie rąk, drgawki).

Jest to najbardziej typowy rodzaj choroby, który niesłusznie uznawany jest społecznie za jedyny „prawidłowy”. Inne typy alkoholizmu – np. typ Beta, w którym alkoholik pije głównie z przyczyn społecznych, kontroluje ilość i czas picia oraz nie ma objawów uzależnienia fizycznego, często nie są wcale uznawane przez otoczenie za chorobę.

Choroba alkoholowa typu Gamma, to jednak niestety tylko jeden z rodzajów choroby. Często rozwija się z alkoholizmu typu Alfa (łagodnego, kontrolowanego picia, którego przyczyną jest najczęściej chęć złagodzenia dolegliwości somatycznych bądź poprawy nastroju i redukcji stresu). W dłuższej perspektywie, ten typ picia może przekształcić się w uzależnienie Gamma. Jest to rodzaj uzależnienia spotykany często u kobiet.

Alkoholizm typu Delta, często wiąże się z częstym piciem niskoprocentowych trunków (np. piwa). Osoba uzależniona potrafi kontrolować ilość spożywanego alkoholu, ale nie potrafi całkowicie zrezygnować z alkoholu. Istnieje potrzeba posiadania stale względnie niskiego stężenia alkoholu we krwi. Ten typ alkoholizmu często jest niezauważany przez długi okres, bo nawyku picia 1-2 piw po pracy społeczeństwo polskie nie traktuje jako nałogu.

Nietypowym rodzajem alkoholizmu jest model Epsilon, w którym osoba uzależniona nie pije przez dłuższy czas, po czym okresowo upija się intensywnie, aż do momentu utraty świadomości lub osłupienia.

Leczenie alkoholizmu typu Gamma

Aby można było przystąpić do leczenia, osoba chora musi uświadomić sobie problem i znaleźć motywację do leczenia. Bez niej, terapia będzie nieskuteczna.

Pierwszym etapem leczenia jest detoksykacja organizmu a kolejnym terapia obejmująca dopasowany do pacjenta plan leczenia, który opiera się o psychoterapię indywidualną, grupową i grupy wsparcia.

 

 

Alkoholizm typu Gamma
Oceń ten wpis