Kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jego picie przybrało niezdrowe rozmiary, wpada w popłoch. Często nie wie, jaki powinien być jego następny krok, gdzie się zgłosić i kto mógłby mu pomóc. Wielu osobom przychodzą wówczas do głowy mityngi AA. Czy warto na nie uczęszczać?

mitingi aa

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą osób, które straciły kontrolę nad spożywaniem alkoholu i postanowiły zmienić swoje życie na lepsze. Ich spotkania mają na celu dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz wzajemną pomocą w zwalczaniu uzależnienia. Wbrew stereotypom, wspólnota AA nie jest związana z żadną religią, sektą ani działalnością polityczną. W jej szeregach znajdzie się miejsce dla osób różnych wyznań i o rozmaitych poglądach – na spotkaniach nie ma miejsca na zajadłe dyskusje na kontrowersyjne tematy. Liczy się wymiana obserwacji oraz przeżyć i wzajemne wsparcie.

 

Oczywiście, nietrudno zauważyć, że aż 6 na 12 kroków programu AA zawiera odwołania do „boga” lub innej siły wyższej. Każdy może jednak rozumieć tę siłę na swój sposób i potraktować te sformułowania nie do końca dosłownie. Wielu trzeźwiejących alkoholików uważa, że własna wola nie jest wystarczająca do zdrowienia, wobec czego zwracają się do sił wyższych z prośbą o wsparcie.

Przeciętny mityng podzielony jest na dwie części, których treść zależy od tradycji konkretnej grupy. Z reguły podczas pierwszej części spotkania ochotnicy wypowiadają się na wybrany przez siebie temat, natomiast w czasie drugiej wszyscy omawiają jeden, wspólnie wytypowany problem. Każdy, kto ma ochotę zabrać głos, sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki. Nikt nikomu nie przerywa, nie zadaje pytań oraz nie komentuje poszczególnych wypowiedzi. Dzięki tym zasadom zachowywany jest porządek, grupowa dyscyplina oraz swoboda wyrażania przemyśleń.

Wielu alkoholików na początku trzeźwienia obawia się swojego pierwszego mityngu. Być może lęk ten związany jest z rozpowszechnionym przekonaniem, że podczas spotkania każdy ma obowiązek zabrania głosu (oraz wypowiedzenia znanej wszystkim formułki: „Cześć, mam na imię X i jestem alkoholikiem”). W rzeczywistości nie ma żadnego przymusu wypowiadania się podczas mityngu. Jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania picia. Ważne jest tylko to, by nie zakłócać przebiegu spotkania.

Jak sama nazwa wskazuje, na spotkaniach wspólnoty AA jesteśmy anonimowi. Grupa nie wykorzystuje nazwisk ani innych danych osobowych. Zwyczajowo uczestnicy podają swoje imiona, ale nie muszą one być prawdziwe. Sami decydujemy o tym, ile informacji o sobie mamy ochotę ujawnić.

Jak brzmi słynne 12 kroków programu AA?

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go

pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Wiele badań potwierdza skuteczność mityngów AA, zwłaszcza, jeśli są one traktowane jako uzupełnienie podstawowego programu terapii. Starcie z tak dużym problemem psychologicznym, jakim jest uzależnienie, dla wielu osób wymaga silnego wsparcia społecznego. Przynależność do wspólnoty ludzi z podobnymi problemami dla wielu alkoholików stanowi jeden z najważniejszych czynników sprzyjających trzeźwieniu. Bardzo budujący jest kontakt z osobami, które pokonały nałóg i od wielu lat nie miały alkoholu w ustach, dzięki czemu wiodą normalne, szczęśliwe życie. Uczestnicy mityngów dobrze wiedzą, czym jest alkoholizm, dzięki czemu oferują zrozumienie oraz praktyczne, sprawdzone rady, które mogą pomóc na drodze do trzeźwienia.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą. Oznacza to, że nałóg towarzyszy uzależnionym do końca życia i nie można się z niego całkowicie wyleczyć. Chory już nigdy nie będzie w stanie pić „normalnie”. Jedynym sposobem na zdrowe funkcjonowanie jest trwała abstynencja. Dla alkoholika cel ten jest bardzo trudny do osiągnięcia, wobec czego każde wsparcie jest na wagę złota. Udzielanie pomocy również ma znaczenie – udowodniono bowiem, że wspieranie innych trzeźwiejących pomaga utrzymać abstynencję.

Czym dla osób uzależnionych są mityngi?
4 (80%) 2 głosów