W każdym uzależnieniu, w którym do organizmu wprowadzane są substancje czynnie na niego oddziałujące (np. narkotyki, alkohol, środki farmakologiczne) konieczny jest detoks organizmu, czyli jego odtrucie.

Dlaczego przeprowadza się w lekomanii detoks?

Lekomania jest typem uzależnienia, które działa poprzez uzależnienie chorego psychicznie i fizycznie. Ciało przyzwyczajone jest do otrzymywania określonych dawek leków i przy zaprzestaniu ich przyjmowania, pojawiają się objawy zespołu odstawiennego (zespół abstynencyjny). W lekomanii, ze względu na to, że najczęściej chodzi o leki silnie oddziałujące na organizm, odstawienie na raz przyjmowanych środków bywa niebezpieczne dla zdrowia.

Objawy odstawienia leków

Przy zbyt szybkim, nie wspieranym profesjonalną pomocą specjalisty uzależnień odstawieniu leków dochodzić może do:

  • Pojawienia się silnych objawów depresyjnych (płaczliwość, smutek),
  • Silnych bóli – głównie mięśni i głowy,
  • Problemów z utrzymaniem równowagi (zaburzenia błędnika),
  • Pobudzenie nerwowe – drażliwość, problemy z koncentracją, nerwowość,
  • Bezsenność lub nadmierna senność,
  • Stany lękowe.

Detoks – benzodiazepiny i barbiturany

Uzależnienie od leków najczęściej dotyczy środków z grupy beznzodiazepin (leki przeciwlękowe, uspokajające, amnestyczne) oraz barbituranów (leki uspokajająco – nasenne).

Zespół abstynencyjny przy benzodiazepinach

Typowe objawy to lęk, niepokój, podwyższony poziom nerwowości. Osoba uzależniona odczuwa może tez odczuwać skurcze mięśni a nawet drgawki. Niekiedy pojawiają się halucynacje i omamy. Dość charakterystyczne dla beznodiazepin jest to, że po ich odstawieniu problemy, których rozwiązaniu miały służyć mogą pojawić się ze zdwojoną siłą (tak dzieje się po Clonazepamie, Xanaxie). W warunkach domowych odstawienie benzodiazepin jest bardzo trudne i niebezpieczne dla zdrowia osoby uzależnionej

Zespół abstynencyjny przy barbituranach

Przy odstawieniu barbituranów pojawia się wysoki poziom lęku i niepokoju. Mogą pojawić się halucynacje i omamy. Sobą uzależniona może majaczyć, zwłaszcza jeśli w odstawieniu pojawi się silna gorączka. Ostrą formą odstawienia są napady przypominające padaczkowe.

Dlaczego detoks w lekomanii najlepiej przeprowadzić w profesjonalnym ośrodku?

Z dwóch zasadniczych powodów – bezpieczeństwa zdrowia osoby uzależnionej oraz powodzenia całego detoksu. W warunkach domowych odstawienie leków może skończyć się tragicznie (jedną z częstych sytuacji jest taka, w której osoba uzależniona nie wytrzymuje i przyjmuje leki, ale ponieważ jest na tzw. głodzie, przyjmuje ich za dużo, a to może skończyć się nawet śmiercią). Osoba uzależniona odstawiając leki w domu ma też znacznie mniejsze szanse na powodzenie całej terapii i jest ona dla niego znacznie bardziej dotkliwa.

W warunkach ośrodka terapii uzależnień chory odstawia leki powoli, przyjmując dodatkowo środki, które mają na celu złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego. Stosowane przez chorego regularnie leki zamienia się również na ich odpowiedniki, które dłużej wydalają się z organizmu dając efekt łagodnego przejścia i oczyszczenia organizmu.  Jest to bardziej bezpieczne, lepsze dla organizmu odstawienie substancji uzależniających, które daje większe szanse na wyleczenie.

Objawy odstawienne a głód uzależnieniowy

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że sam detoks nie jest wyleczeniem uzależnienia i nie powoduje redukcji objawów pochodzących z ciała. Po wypłukaniu się środków z organizmu, osoba uzależniona nadal odczuwać może zmiany nastroju, lęki, a nawet miewać napady drgawkowe mimo tego, że jej organizm jest już czysty od środków, od których jest uzależniona. Wynika to z pojawiania się głodu lekowego, wynikającego z braku dostarczania do organizmu środków, od których chory jest uzależniony. W trakcie psychoterapii, wysiłki specjalisty uzależnienie skupiają się na tym, by ten głód zredukować i usunąć.

Detoks w lekomanii – na czym polega?
3.2 (64%) 10 głosów