Skłonienie alkoholika do podjęcia leczenia to bardzo trudna sytuacja. Skuteczną metodą pomocną w przekonaniu osoby uzależnionej do leczenia jest interwencja – spotkanie przygotowane przez bliskich osoby uzależnionej, które ma na celu konfrontacje chorego z konsekwencjami picia.

Bezsilność odczuwana przez rodziny osób uzależnionych może zostać pokonana interwencją. Na czym polega ten proces i jak go przeprowadzić?

Czym jest interwencja w leczeniu alkoholizmu?

W skrócie można powiedzieć, że jest to spotkanie bliskich osoby uzależnionej (nie tylko rodziny, ale również znajomych. Wszystkich, którym na alkoholiku zależy) i zaprezentowanie mu w sposób pozbawiony agresji (w atmosferze miłości i wsparcia) konsekwencji picia, tak, by alkoholik zrozumiał jaką cenę płaci za nadużywanie alkoholu. Jeśli interwencja zostanie dobrze przygotowana i prawidłowo przeprowadzona, jest prawie zawsze skuteczna.

Co dzieje się podczas interwencji?

Osoby biorące udział w interwencji (rodzina, przyjaciele, niekiedy nawet współpracownicy) przygotowują akcję, która jest swojego rodzaju atakiem na mechanizmy obronne stosowane przez alkoholika (głównie zestaw iluzji i zaprzeczeń). Ma ona uświadomić mu koszty picia i sprawić, że samodzielnie uzna, że przewyższają one korzyści i podejmie decyzję o leczeniu. W interwencji bierze udział od 3-8 osób i jest ona przygotowywana w tajemnicy przed osobą uzależnioną.

Etapy interwencji

Interwencja to nie tylko sama rozmowa z alkoholikiem. To cały proces, który ją poprzedza oraz wsparcie dla alkoholika realizowane już po samym spotkaniu. Dzieląc interwencje na kolejne kroki można uznać, że składa się z pięciu etapów:

  1. Planowanie i przygotowanie
  2. Próba interwencji
  3. Przeprowadzenie interwencji
  4. Pomoc w rozpoczęciu leczenia
  5. Wsparcie w trakcie / własna terapia

Planowanie i przygotowanie interwencji

Bardzo ważny etap, bo pozwala zgromadzić „materiał dowodowy”, który umożliwi przedstawienie faktów. Bardzo ważne jest to, by przygotować wszystkie możliwe informacje na temat skutków picia i kosztów (emocjonalnych, zawodowych, społecznych i finansowych) jakie ponosi rodzina i sam chory.

Im więcej dokładnych informacji i konkretów tym lepiej. W trakcie przygotowania, osoby biorące udział w konfrontacji uczą się też tego, by komunikować się w oparciu o fakty (np. zamiast „ciągle pijesz” – „wciągu ostatniego miesiąca byłeś trzeźwy 4 razy”), bez poniżania, obrażania i napaści na osobę uzależnioną (np. zamiast „jesteś beznadziejnym nierobem” – „ostatnie dwie prace straciłeś w wyniku przyjścia do firmy nietrzeźwym”) bez indywidualnej oceny (np. zamiast „interesuje cię tylko picie” – „przez ostatni miesiąc nie bawiłeś się z dzieckiem ani razu”). Dobrym pomysłem jest wykonanie nagrań , zdjęć, które można przedstawić osobie uzależnionej.

Próba interwencji

To ważny etap, bo pozwala nie tylko sprawdzić siłę argumentów, ale również ustalić kolejność wystąpień by uniknąć powtórzeń. Poza tym, w trakcie próby uczestnicy mogą rozpoznać własne emocje i nauczyć się je kontrolować. Osoba grająca rolę osoby uzależnionej może też pomóc przygotować się uczestnikom spotkania na możliwe reakcje uzależnionego (w tym próby negacji, bagatelizowania, przepraszania itd.). Warto próbować tak długo, aż wszelkie szczegóły będą dopracowane, a osoby biorące udział w interwencji pewne tego, że są w stanie komunikować się bez płaczu, gróźb, szantażu emocjonalnego.

Przeprowadzenie interwencji

Powinno być wykonane w atmosferze życzliwości i z zaskoczenia. Alkoholik nie zdąży dzięki temu przygotować własnej obrony i łatwiej będzie dotrzeć do jego świadomości.

Pomoc w rozpoczęciu leczenia

Zanim zostanie przeprowadzona interwencja, dobrze mieć już wytypowany ośrodek terapii uzależnień i jasność procedury, wolnych miejsc itd, by możliwe było przewiezienie tam chorego jak tyko wyrazi chęć leczenia. W przeciwnym razie, cały zysk interwencji można stracić.

Wsparcie i własna terapia

Skuteczna interwencja nie oznacza skutecznego wyleczenia. Alkoholik musi przejść proces zdrowienia i potrzebuje do tego wsparcia. Warto też samemu udać się po pomoc dla osób współuzależnionych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu interwencji zapraszamy na bezpłatną konsultację do naszego ośrodka terapii uzależnień Wiosenna.

Interwencja – jak namówić alkoholika do leczenia?
Oceń ten wpis