Przy leczeniu alkoholizmu pierwszym krokiem jest detoks organizmu. Na czym polega odwyk od alkoholu, jak przebiega i czego powinien spodziewać się alkoholik na odwyku?

Czym jest odwyk od alkoholu?

Termin „odwyk alkoholowy” ma kilka znaczeń. Przez lekarzy, psychologów, terapeutów (czyli wszystkich specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień), odwykiem nazywany jest cały proces leczenia alkoholizmu – od momentu, w którym pacjent zgłasza się na leczenie, aż do chwili, w której można uznać, że jest wyleczony, a jego uzależnienie kontrolowane.

Osoby uzależnione (również rodziny osób uzależnionych), odwykiem nazywają zaś zazwyczaj sytuację, w której chory przechodzi tzw. detoks organizmu (odtrucie alkoholowe). To odtrucie związane jest z mechaniką samego uzależnienia od alkoholu.

Detoks alkoholowy a odwyk

Jak każde uzależnienie związane z dostarczaniem do organizmu jakichś substancji, tak i alkohol uzależnia na poziomie fizycznym i psychicznym. Uzależnienie fizyczne polega na tym, że organizm, który przez długi czas regularnie otrzymywał dawki jakiegoś środka, zaczyna się go w końcu domagać. Alkoholik, który nagle odstawi alkohol i przestanie pić, doświadcza szeregu bardzo nieprzyjemnych objawów fizycznych. Aby się ich pozbyć musi się napić. Wyzwolenie się z tego kręgu jest konieczne, by można było zacząć uniezależniać alkoholika od alkoholu na poziomie psychicznym. Innymi słowy mówiąc – najpierw trzeba sprawić, by organizm alkoholika przestał się domagać alkoholu, zanim będzie można sprawić, że przestanie go pragnąć jego głowa. Więcej o uzależnieniu fizycznym i zespole abstynencyjnym można znaleźć w naszym wpisie zespół abstynencyjny.

Pierwszym krokiem do tego, jest właśnie detoks alkoholowy, zwany potocznie odwykiem. W jego efekcie dochodzi do uniezależnienia organizmu od alkoholu pod względem biochemicznym. Mówiąc wprost, osoba uzależniona, po odtruciu organizmu nie ma objawów zespołu abstynencyjnego i nie odczuwa fizycznej potrzeby napicia się. Oczywiście nadal jest uzależniona pod względem psychicznym i wymaga dalszego leczenia (czyli w rozumieniu specjalisty uzależnień, nadal jest na odwyku).

Odwyk alkoholowy – cena

W zależności od nasilenia objawów odstawienia, wieku pacjenta i możliwości występowania powikłań, osoba uzależniona może przejść detoks w domu, pod opieką rodziny bądź w specjalistycznym ośrodku (hospitalizacja). Zawsze warto by to lekarz specjalista ocenił szanse wystąpienia powikłań i zaproponował takie odtrucie, które będzie dla pacjenta i jego rodziny bezpieczne.

Leczenie alkoholowego zespołu abstynencyjnego może być refundowany przez NFZ (refundacją objęci są również pacjenci nieubezpieczeni). Tego typu forma pomocy realizowana jest również przez prywatne ośrodki terapii uzależnień. Koszt pobytu w takiej placówce waha się od kilkudziesięciu, do kilkuset złotych za dobę.

Alkoholik po detoksie – co dalej?

Po przejściu detoksu i odtruciu organizmu, kiedy znika fizyczna potrzeba napicia się, trzeba przejść do dalszego leczenia – farmako i psychoterapii.

Odwyk alkoholowy – na czym polega?
3 (60%) 2 głosów