Osoba uzależniona, po terapii podstawowej, kiedy pozostaje wolna od swojego nałogu, powinna poddać się terapii pogłębionej, która zdecydowanie zwiększa szanse na wyjście z choroby. Dlaczego jest tak ważna, na czym polega i czym grozi zatrzymanie terapii na fazie terapii podstawowej?

Czym jest terapia pogłębiona w leczeniu osób uzależnionych?

terapia pogłębiona alkoholizm uzależnienie

To proces terapeutyczny, który skupia się nie tylko na radzeniu sobie z głodem i zapobieganiu nawrotom, ale przede wszystkim na odbudowie życia poprzez znalezienie przyczyn picia, zrozumienie własnej osobowości i wypełnienie własnego życia nowymi treściami, które sprawią, że nałóg nie będzie potrzebny.

Terapia pogłębiona uzależnień jest niezbędna do tego, by utrzymać abstynencję i prowadzić satysfakcjonujące życie.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie poprzez terapię pogłębioną?

Psychoterapia pogłębiona jest tak naprawdę jedyny sposobem na to, by osoba uzależniona dotarła do źródeł swojej choroby i zrozumiała, jakie mechanizmy doprowadziły do powstania uzależnienia. Dzięki tej świadomości, urazy, problemy, deficyty można opanować i sprawić, by nie wpływały one destrukcyjnie na dalsze życie chorego. Można nauczyć się sobie z nimi radzić. To zaś sprawi, że nie tylko będzie łatwiej powstrzymać się od nałogu, ale jednocześnie zmniejszy się ryzyko zamiany posiadanego nałogu na inny.

W trakcie psychoterapii pogłębionej podejmuje się też tematy związane z przyszłością osoby uzależnionej. To już nie tylko sprawy związane z powstrzymywaniem się od picia, rozpoznawaniem nawrotu czy asertywnym odmawianiem, ale obszary związane z dalszym życiem, którego nie wypełnia uzależnienie. Choć wydaje się to dziwne, to właśnie pustka, która często pojawia się w życiu po usunięciu z niego nałogu sprawia, że chory do niego powraca.

Kto może korzystać z psychoterapii pogłębionej dla uzależnionych?

Do terapii zapraszane są osoby, które utrzymują abstynencję od minimum miesiąca. Jest to warunek konieczny, by można było zacząć proces pogłębionej analizy sytuacji osoby chorej. Przyczyn uzależnienia, impulsów, które wyzwalają chęć poddania się nałogowi, sposobów radzenia sobie z nową sytuacją „na trzeźwo”.

Jak wygląda terapia pogłębiona dla osób uzależnionych?

Tak jak w przypadku każdej psychoterapii, terapia pogłębiona polega na spotkaniu 1:1 pacjenta z terapeutą. Są to tak zwane sesje indywidualne. Każde takie spotkanie trwa 45- 60 min (w zależności od lekarza). W czasie jego trwania pacjent rozmawia z terapeutą na temat swojej sytuacji i tego, co dzieje się w jego życiu w związku z abstynencją. Dzięki takim rozmowom i analizom, możliwe jest dotarcie do głównych problemów osobistych pacjenta, które mogły być przyczyną większej podatności na chorobę. Te problemy – jeśli nie zostaną rozwiązane – będą utrudniać zdrowienie i mogą spowodować, że pacjent popadnie w inne zachowania nerwicowe.

Terapia pogłębiona, to również sesje grupowe, w czasie których z terapeutą spotyka się cała grupa. W ramach tych spotkań, każdy uczestnik może pochylić się nad swoimi problemami, otrzymując zrozumienie i wsparcie od innych osób, które są w podobnym położeniu. Doświadczenie perspektywy innych osób, świadomość tego, że każda osoba trzeźwiejąca boryka się z różnymi problemami, pozwala lepiej zrozumieć własne problemy i zachowania oraz daje narzędzia do radzenia sobie z codziennymi, trudnymi sytuacjami.

Sesja grupowa terapii pogłębionej trwa nieco dłużej – zazwyczaj od 90 – 180 min.

Konsekwencje nie poddania się terapii pogłębionej przy leczeniu uzależnienia

Wielu osobom trzeźwiejącym, które przeszły terapię podstawową i utrzymują trzeźwość wydaje się, że problem został „załatwiony”. Abstynencja jest niejako dowodem na to, że wszystko już jest w porządku. Niestety często myśli tak również rodzina chorego.

Tymczasem terapia podstawowa, to dopiero początek leczenia. Brak przejścia przez terapię pogłębioną czyli brak pracy nad swoimi problemami osobistymi, przyczynami uzależnienia, analizy zmian w życiu dzięki trzeźwości, najczęściej prowadzą do tego, że osoba uzależniona wraca do nałogu. Ten powrót często odbywa się ze zdwojoną siłą. Mówi się wtedy o osobie uzależnionej, że „odrabia straty”.

Brak terapii pogłębionej po zakończeniu terapii podstawowej, niesie ze sobą zatem bardzo wysokie ryzyko powrotu do nałogu.

Terapia pogłębiona w leczeniu uzależnień
5 (100%) 1 głosów