W Polsce istnieje kilkaset miejsc, w których osoba uzależniona może szukać pomocy. Czym się kierować wybierając prywatny ośrodek terapii uzależnień?

Status ośrodka i jego doświadczenie

Podstawowym kryterium wyboru ośrodka terapii uzależnień musi być status podmiotu medycznego.  Można go sprawdzić (bezpłatnie i przez internet) w bazie przedsiębiorców na stronie CEIDG lub w KRS.   Taki status mogą otrzymać jedynie miejsca, które spełniają wymagania opisane ustawą. Wymogi te dotyczą zarówno personelu, pomieszczeń ośrodka jak i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli ośrodek nie posiada takiego statusu, oznacza to, że nie jest przygotowany do prowadzenia działalności terapeutycznej i nie należy korzystać z jego usług.

Sam status podmiotu medycznego to za mało. Warto przyjrzeć się temu, od kiedy ośrodek funkcjonuje. Dla powodzenia terapii ważniejsze jest to, jak długo istnieje ośrodek niż wiek czy doświadczenie terapeutów. To również można sprawdzić w opisywanym powyżej rejestrze (i jest to znacznie bardziej wiarygodna informacja niż ta, którą ośrodek umieszcza na własnej stronie internetowej. Niestety tu również zdarzają się oszuści – ośrodki działające od kilku miesięcy, nie posiadające wykwalifikowanej kadry, a chwalące się latami funkcjonowania.

Umowy ośrodka terapii uzależnień z placówkami medycznymi

Warto zapytać, czy wybrany ośrodek takie posiada. Dzięki umowie z placówka medyczną, ośrodek może szybko zareagować jeśli u pacjenta po odstawieniu pojawią się problemy medyczne.

Kadra ośrodka terapii uzależnień

O sukcesach terapeutycznych ośrodka decyduje przede wszystkim jego kadra. Niestety terapeuci legitymujący się jedynie certyfikatami specjalisty terapii uzależnień to nieco za mało. Aby odbyć kurs umożliwiający zostanie  specjalistą wystarczy ukończyć szkołę wyższą na kierunku „stosowanym w służbie zdrowia” oraz od dwóch lat pracować z osobami uzależnionymi.  Sformułowanie „kierunki stosowane w służbie zdrowia” oznacza, że niekiedy specjalistami uzależnień są osoby, które ukończyły studia z takich obszarów jak zdrowie publiczne czy promocja zdrowia.

Jak zatem powinni być wykształceni specjaliści w ośrodku terapii uzależnień? Najlepszą ścieżką jest ukończenie studiów medycznych bądź psychologicznych, następnie szkoły psychoterapii i zdobycie certyfikatu specjalisty uzależnień. Warto wybierać takich terapeutów, którzy posiadają certyfikaty psychoterapii (a nie jedynie leczenia uzależnień).

Cały zespół ośrodka powinien składać się z doświadczonej kadry posiadające  profesjonalne wykształcenie psychoterapeutyczne oraz osób trzeźwiejących, a nie jedynie osób trzeźwiejących z certyfikatami.

Warto zapytać również, czy zespół podlega superwizji i jak często. Superwizja to metoda konsultowania przebiegu terapii między terapeutami. Regularne superwizje, pozwalają psychoterapeutom sprawdzać efektywność prowadzonych terapii, pozwalają zweryfikować stosowane metody i dają pewność tego, że terapia prowadzona jest prawidłowo. Superwizja powinna być prowadzona minimum raz w miesiącu.

Program terapeutyczny ośrodka uzależnień

Profesjonalny ośrodek uzależnień posiada kompleksowo przygotowany program terapeutyczny, który dopasowywany jest do każdego pacjenta. Obejmuje on terapię indywidualną, niekiedy zajęcia grupowe, warsztaty, treningi, sesje indywidualne

Bezwzględnie, każdy pacjent przed przyjęciem do ośrodka musi przejść przez proces diagnozy internistycznej i psychiatrycznej, oraz badania medyczne, dopasowane do stadium zaawansowania choroby oraz wieku i stanu medycznego pacjenta. Dopiero taki komplet badań pozwala ośrodkowi przygotować się należycie na przyjęcie pacjenta i zminimalizować wszelkie ryzyko powikłań przy odstawieniu. Jeśli ośrodek terapeutyczny nie posiada w programie terapeutycznym szeroko zakrojonej diagnozy, to skorzystanie z jego usług może być niebezpieczne dla zdrowia!

Zasady pracy z pacjentem i jego rodziną

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze trzeba również zwrócić uwagę na zasady i etykę pracy w ośrodku. Czy gwarantuje on pacjentowi anonimowość? Czy terapeuci stosują się do zasad etyki zawodowej? Jakie zasady i reguły panują w ośrodku?

Dobry ośrodek terapii uzależnień nie pozostawia też bez opieki rodziny osoby uzależnionej. Dla osób współuzależnionych prowadzone są sesje terapeutyczne, grupy wsparcia. Aby terapia była dla pacjenta skuteczna, pomocą muszą zostać objęci również jego najbliżsi, bo niekiedy to oni – nieświadomie – wspierają uzależnienie. Bez objęcia terapią rodziny chorego, proces leczenia może być też dłuższy i mniej efektywny.

Co jest ważne, kiedy wybiera się ośrodek terapii uzależnień?
3 (60%) 2 głosów