Jak pić alkohol by nie narazić się na ryzyko uzależnienia oraz nie zrujnować sobie zdrowia? Czy można pić bezpiecznie?

picie alkohol wiosenna ośrodek terapii

Bezpieczne picie wg organizacji zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, za pomocą badań przesiewowych AUDIT, opracowała normy picia umiarkowanego, które niesie ze sobą niskie ryzyko uzależnienia. Według tych norm, bezpieczne picie, to:

  • Dla mężczyzn – nie więcej niż 4 porcje alkoholu dziennie (np. dwa piwa 500 ml, dwa kieliszki wina 100 ml), nie więcej niż 200 g czystego alkoholu tygodniowo,
  • Dla kobiet – nie więcej niż 2 porcje alkoholu dziennie (np. jeden kieliszek wina, jedno piwo), nie więcej niż 100 gram czystego alkoholu tygodniowo,

Przy czym konieczne jest zachowywanie w skali tygodnia minimum dwóch dni abstynencji.

Bezpieczne picie w różnych krajach

Okazuje się również, że badania na temat dopuszczalnej ilości spożywanego alkoholu są mocno zróżnicowane kulturowo. Pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją różnice, między tym, co w danym kraju zostanie uznane za picie bezpieczne.

Według Chorwacji, Indii, Singapuru, Słowenii i Szwecji, bezpieczne picie to maksymalnie 10 gram. alkoholu dziennie dla kobiety i 20 gram. dla mężczyzny. W Szwajcarii już 20 gram. dla kobiety i 30 gram. dla mężczyzny.  W Niemczech limitem jest 12 gram., ale jednocześnie nie ma żadnej tygodniowej granicy, czyli trzeba założyć, że tyle można przyjmować każdego dnia.

We Francji limitem jest aż 140 gram. alkoholu dla kobiety tygodniowo i 210 gram. dla mężczyzny. W USA norma dla mężczyzny to 238 gram. tygodniowo. W Dani tylko 168 gram.

Patrząc na powyższe normy widać, że podejście do alkoholu i jego „bezpiecznego spożycia” między poszczególnymi krajami mocno się różni.

Czy zatem istnieje coś takiego jak bezpieczne picie?

Mimo tego, że istnieją standardy WHO  (a także niektóre kraje mają opracowane własne normy „bezpiecznego picia”), to tak naprawdę nie istnieje picie bez ryzyka. Po pierwsze, każda ilość alkoholu może wpływać destrukcyjnie na organizm, a po drugie, trzymanie się określonych zasad wyrabia picie nawykowe, które będzie prowadziło do procesu uzależnienia, mimo niższych dawek przyjmowanego alkoholu.

Z opublikowanych w medycznym czasopiśmie Lancet badań wynika, że choć przyjmowanie małej ilości alkoholu (lampka czerwonego wina) zmniejsza zapadalność na choroby serca, to jednocześnie, każda ilość alkoholu zwiększa ryzyko nowotworu oraz problemów z innymi narządami. Zysk jest więc pozorny, bo potencjalne problemy są większe niż korzyści. Statystycznie, na 100.000 osób pijących alkohol (nawet w umiarkowanej ilości) u 914 osób rozwijają się problemy zdrowotne związane z alkoholem, bądź osoby te, w stanie upojenia, ulegają wypadkowi.

Najbardziej ryzykowne dla zdrowia okazuje się picie regularne. U tych, którzy piją dwie jednostki alkoholu dziennie (czyli połowę porcji „bezpiecznej’ wg. WHO), 63 na 100.000 zachowuje w ciągu pierwszego roku. U osób pijących pięć jednostek – aż 338.

Przypomnijmy, że jednostka alkoholu to 10 g 100% alkoholu, czyli jedna lampka wina (100 ml) 250 ml piwa (pół standardowej wielkości piwa w Polsce), czy 30 ml wódki (czyli o 10 ml mniej niż standardowy kieliszek). Wynika z tego, że już jedno piwo dziennie to problem zdrowotny.

Szukasz informacji o bezpiecznym piciu? Jeśli interesuje cię to, ile można wypić dziennie by się nie uzależnić, warto przyjrzeć się temu, czy twoje obecne zachowanie, nie jest już zbyt ryzykowne.  Możesz spotkać się w terapeutą uzależnień bądź zgłosić do poradni uzależnień, by sprawdzić czy twój sposób picia nie jest już początkiem uzależnienia.

Bezpieczne picie alkoholu — ile alkoholu można wypić dziennie?
5 (100%) 1 głosów