Centrum Terapii Ambulatoryjnej w Krakowie

Prywatne Centrum Terapii „Wiosenna” powstało do realizacji różnych form psychologicznej pomocy ambulatoryjnej:

Leczenie uzależnienia

Leczenie uzależnienia:

 • Kontynuacja podstawowej terapii uzależnienia  dla osób, które ukończyły wstępny program leczenia uzależnienia, Centrum oferuje regularne sesje indywidualne i udział w zaawansowanej  grupie ambulatoryjnej,
 • Jest to miejsce na konsultacje i wstępną diagnozę problemu związanego z nałogowym funkcjonowaniem pacjenta, po której określamy możliwe formy pomocy terapeutycznej,
 • Ustabilizowana abstynencja pozwala na kontynuację pogłębionej terapii uzależnienia opartej na sesjach indywidualnych
 • Wsparcie w dalszym zdrowieniu poprzez grupowe formy zapobiegania nawrotom choroby: grupa terapeutyczna, weekendowe warsztaty

Pomoc dla osób współuzalezionych

Pomoc dla osób współuzaleznionych:

 • Konsultacja informacyjno-interwencyjna  pomagająca w rozpoczęciu  zmiany w rodzinie z problemem uzależnienia,
 • Możliwa pomoc w przygotowaniu interwencji wobec uzależnionego członka rodziny na terenie Centrum jak w środowisku rodzinnym,
 • Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych i dalsza terapia współuzależnienia  w formie indywidualnej i grupowej
 • Warsztaty weekendowe poświęcone problematyce uzależnienia , konsekwencji i form pomocy dla całej rodziny

Psychoterapia

Psychoterapia:

 • Diagnostyczne konsultacje z psychoterapeutą dla osób doświadczających problemów emocjonalnych , lękowych, depresyjnych, problemów ze snem , zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych i trudności w relacjach interpersonalnych,
 • Po 4 spotkaniach diagnostycznych kwalifikujemy osobę do określonej formy psychoterapii: indywidualnej, grupowej, przy występujących wskazaniach połączonej z opieką psychiatryczną, możliwe po etapie diagnostycznym przekierowanie do intensywnych stacjonarnych lub dziennych form leczenia,
 • Oferta psychoterapeutyczna w Centrum skierowana jest również do osób z tzw. syndromem DDA, łączenie doświadczenia terapii uzależnienia z psychoterapią pozwala na objęcie specjalistyczną pomocą tej grupy pacjentów,

Pozaterapeutyczne formy pomocy:

 • Warsztaty i szkolenia związane z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem i świadomym korzystaniu z przeżywanych uczuć,
 • Spotkania grupowe wspierające autorefleksje i  samorozwój,
 • Treningi rozwojowe i relaksacyjne
 • Psychologiczna pomoc interwencyjna w kryzysach życiowych

Nie czekaj, zadzwoń teraz!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

Dane Kontaktowe

MediRaty