W obiegowej opinii mówi się dość często o tym, że osoba, która wychowała się w rodzinie z problemami alkoholowymi, jest bardziej narażona na to, że w późniejszym, dorosłym życiu, zwiąże się z osobą nadużywającą alkoholu. Czy tak jest w istocie?

dzieci

Obraz ojca i jego wpływ na wybór przyszłego partnera

Ojciec to pierwszy obraz mężczyzny w oczach córki. Na podstawie zachowania, reakcji i postawy ojca, kształtuje się u dziewczynki obraz mężczyzny. Patrząc na to, jak zachowuje się ojciec i jak kształtuje się relacja rodziców, dziewczyna uczy się tego, jak wygląda związek i jacy są mężczyźni.

Z wielu badań przeprowadzonych w ramach badania wpływu doświadczeń z dzieciństwa na dorosłe życie wykazano, że kobiety, które w dzieciństwie doświadczyły ze strony ojców wsparcia i miłości, w dorosłym życiu są w zasadzie odporne na depresje, nie chorują na zaburzenia odżywiania, mają zdrowy obraz własnej osoby, bardziej się akceptują i łatwiej wchodzą w szczęśliwe, trwałe związki.

Córki ojców nieobecnych, zapracowanych, zimnych emocjonalnie, nieinteresujących się nimi i niedających wsparcia, mają znacznie trudniejsze życie. Miewają niższe poczucie własnej wartości, czują się nie dość dobre, nie kochane, łatwiej doświadczają zaburzeń nastroju.

Ojciec alkoholik to osoba niedostępna emocjonalnie. Osoba, której nie ma. Często osoba, której często dziecko się boi. Córki alkoholików doświadczają więcej stresu a niestabilne środowisko, w którym żyją, niesie ze sobą ogromnie dużo zagrożeń na przyszłość.

Trzy typy związków córek alkoholików

Bycie dzieckiem z rodziny alkoholowej skutkuje całym zestawem postaw i zachowań, które nazywa się często syndromem DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika). W przypadku córek alkoholików, efekty DDA bardzo często skutkują nieumiejętnością wejścia w trwały związek, bądź wchodzeniem w związek trudny, destrukcyjny.  Najczęściej spotyka się następujące rodzaje relacji, w jakie wchodzą córki alkoholików:

1.      Odrzucanie związku i negacja mężczyzn

„Wszyscy faceci są beznadziejni, nie można im ufać i lepiej nie mieć z nimi nic do czynienia” – to częsty efekt dorastania w rodzinie, w której ojciec nie tylko pił, ale również stosował przemoc i był całkowicie nieobecny emocjonalnie. Dorosła kobieta, która jako córka była traktowana z góry, poniżana, bita i nie zaznała żadnych pozytywnych uczuć ze strony ojca, może mieć przekonanie o tym, że mężczyźni są bezwartościowi. Będzie unikać wchodzenia w jakiekolwiek związki bądź będzie traktować mężczyzn przedmiotowo.

2.      Brak umiejętności stworzenia stabilnej relacji

Innym częstym schematem jest tworzenie wielu krótkotrwałych związków, które w końcu rozpadają się z różnych przyczyn. DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), nie chcą wiązać się głęboko, w obawie przez skrzywdzeniem i zdradą. Mają trudność, by wystarczająco otworzyć się emocjonalnie, zaufać drugiej osobie. Często przeżywają stany depresyjne, które nie pozostają bez znaczenia na jakość związku.

Brak umiejętności stworzenia stabilne relacji to również – w przypadku kobiet – efekt niskiego poczucia własnej wartości. Porzucone przez ojca (faktycznie bądź emocjonalnie) nie czują się dość dobre, by wejść w jakiekolwiek relacje. Bardzo często jest to postawa nieuświadomiona, która sprawia, że kobieta wchodzi w związek znacznie poniżej swoich oczekiwań (bo uważa podświadomie, że na nikogo lepszego nie zasługuje), a następnie kończy tę relację, kiedy nie może już dłużej znosić zbyt dużych dysproporcji. Poczucie niskiej wartości w związku bywa też masowane nadmierną zazdrością o partnera – związek rozpada się wtedy z inicjatywy partnera.

3.      Poczucie misji i ratowania

Córka alkoholika to osoba współuzależniona. W dorosłym życiu może chętnie wchodzić w relacje, które będą podobne do tych, których doświadczyła z ojcem. Nie chodzi o to, że chce się związać z alkoholikiem, ale chce być w związku, w której druga osoba jej potrzebuje. Aby być szczęśliwą, musi mieć kogoś, kogo będzie mogła ratować.

Efektem takiej postawy jest najczęściej wejście w związek, w którym szybko okazuje się, że partner jest uzależniony od alkoholu. Córka alkoholika wejdzie w relację z pijącym, bo ma poczucie, że może go uratować (zwłaszcza, jeśli czuje się winna, że nie uratowała taty), bądź z osobą podatną na nałóg, której stworzy wręcz komfortowe warunki do jego rozwoju (poprzez zacieranie śladów i ochranianie alkoholika przed skutkami jego nałogu). Cechą charakterystyczną osób skłonnych do budowania takich relacji jest idealizacja partnera, którego postrzega się jako wzór cnót (kiedy tylko nie pije).

Na związek z alkoholikiem bardziej podatne są te kobiety, których matki w dzieciństwie niejako przygotowały je na związek z taką osobą. Nauczyły tego, jak usuwać efekty picia, jak chronić wizerunek rodziny, jak mimo pijącego ojca wiązać koniec z końcem. Jednocześnie matki te czuły się bohaterkami, które z heroicznym wysiłkiem bronią rodziny. Wzorem do naśladowania dla córek.

Córka alkoholika – czy istnieje recepta na udany związek?

Aby uniknąć powtarzania któregoś z powyższych schematów, konieczne jest uświadomienie sobie i przepracowanie problemów i trudności, jakie pojawiły się w naszym życiu, w związku z piciem jednego lub obojga rodziców.

Sposobem na to, może być udział w terapii (indywidualnej bądź grupowej), dedykowanej DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). W ramach terapii można przyjrzeć się przekonaniom i schematom, jakie zdążyły się utrwalić w naszych umysłach na temat związku, relacji, rodziny. Nauczyć się rozpoznawać wadliwe wzorce i schematy oraz wypracować metody radzenia sobie z nimi.

Terapia DDA to sposób na poradzenie sobie ze szkodami, które wyrządziło picie ojca i możliwość wejścia w zdrową i prawdziwą relację emocjonalną z osobą nieobciążoną problemami alkoholowymi lub innymi trudnościami, skutkującymi np. niedostępnością emocjonalną czy zamrożeniem uczuć.

Oceń ten wpis