Ze wsparciem rodziny i bliskich znacznie łatwiej poradzić sobie z uzależnieniem. Jak zachowywać się wobec osoby uzależnionej? Jak mu pomóc podczas leczenia by łatwiej było mu pokonać chorobę alkoholową? Czego nie robić?

Spotkaj się z terapeutą

Bardzo możliwe, że ty lub więcej osób z rodziny alkoholika, pozostajecie współuzależnieni. Rozpoznanie tego jest konieczne, by móc alkoholika wspierać. W przeciwnym razie możesz sabotować jego wysiłki dochodzenia do zdrowia (nawet nieświadomie). Odwiedź terapeutę i porozmawiaj o tym, jak picie osoby bliskiej wpływa na twoje życie. Jeśli trzeba, bierz udział w grupach wsparcia dla rodzi osób uzależnionych.

Traktuj osobę w terapii normalnie

Poza umożliwieniem uczestnictwa w terapii i nienarażaniem alkoholika na nadmierny kontakt z alkoholem (np. lepiej w czasie leczenia unikać wspólnych wyjść na zakrapiane imprezy), nie traktuj go inaczej. Nadmierna koncentracja całej rodziny na procesie leczenia i ułatwianie życia osobie chorej na każdym kroku może doprowadzić do kolejnych trudności i zaburzeń (np. alkoholikowi w procesie leczenia będzie tak wygodnie, że nie będzie opłacało mu się całkowite wyjście z nałogu).

Czego nie robić, kiedy alkoholik się leczy?

Nie blokuj mu możliwości uczestnictwa w mityngach i spotkaniach terapeutycznych

Powinny one mieć ważne miejsce w rozkładzie codziennego życia chorego. Nawet jeśli od zaprzestania picia minęło już sporo czasu. Dla wielu alkoholików regularne uczestnictwa w grupie wsparcia jest niezwykle ważne i pomocne. Z perspektywy całej rodziny powinno być ważniejsze niż np. wyjazd na rodziną uroczystość czy wyjście do kina.

Nie testuj „siły woli” alkoholika

Mimo tego, że alkoholik nie pije już jakiś czas, nie jest w pełni odporny na pokusy. Dlatego wszelkie sprawdzanie i testowanie odporności alkoholika jest działaniem, które można uznać za sabotowanie jego wysiłków na drodze do wyzdrowienia.  Oczywiście nie chodzi o to, by osobę uzależnioną chronić przed kontaktem z alkoholem przez całe życie. Musi nauczyć się żyć w świecie, w którym alkohol jest obecny i inni ludzie z niego korzystają. Proces ten przebiega jednak stopniowo i wymuszanie sytuacji, która dla alkoholika będzie trudna,  może nawet zniweczyć efekty terapii.

Nie podważaj autorytetu terapeuty

Dla rodziny osoby uzależnionej, która często pozostaje w związku współuzależnieniowym, proces zdrowienia, choć pożądany bywa trudny. Nie podważaj strategii czy autorytetu terapeuty. Jeśli masz wątpliwości co do procesu terapii, spotkaj się bezpośrednio z terapeutą bądź skonsultuj terapię.

Nie zakładaj, że terapia naprawi wasz związek

To normalne, że w choroba zmieniła wasze relacje. Związek trzeba odbudować. Jednakże celem terapii uzależnień nie jest ratowanie czy naprawianie związku, ale pomoc alkoholikowi w wyjściu z choroby. Dopiero po pokonaniu choroby, odzyskaniu zaufania, można zacząć odbudowywać relacje. Czasem jednak, wyleczenie z alkoholizmu nie kończy się to dobrze dla związku, który rozpada się w nowej rzeczywistości.

 

Oceń ten wpis