Nie czekaj, zadzwoń teraz! Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

000000194241 Numer księgi rejestru podmiotu leczniczego nadany przez Wojewodę

Kadra

Jako jeden z nielicznych zespołów terapeutycznych korzystamy z regularnej superwizji,
prowadzonej przez certyfikowanego superwizora.

Agnieszka Patrzykąt

Agnieszka Patrzykąt

Terapeuta uzależnień
w trakcie certyfikacji

Koordynator administracyjno-organizacyjny.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji kwalifikujących do leczenia oraz rozmów motywujących do rozpoczęcia terapii zarówno dla członków rodzin jak i osób uzależnionych. Zaangażowana również w tworzenie możliwości do spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia dla absolwentów ośrodka oraz rodzin uczestniczących w spotkaniach wsparciowych i psychoedukacyjnych, będąc jednocześnie jedną z osób współprowadzących te spotkania.

Magdalena Kliś

mgr Magdalena Kliś

Psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień, koordynator programu terapeutycznego stacjonarnego i ambulatoryjnego w Ośrodku Terapii “Wiosenna”.

  • Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Certyfikat PARPA uprawniający do prowadzenia psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
  • Dyplom Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w trakcie procesu certyfikacji.
  • Doświadczenie zawodowe ukształtowane poprzez pracę w różnych strukturach pomocy terapeutycznej: pomoc psychologiczna i szkolenia w ramach Centrum przeciwdziałania psychomanipulacji w Lublinie, terapia i działania resocjalizacyjne w hostelu i ośrodku „Nadzieja” dla uzależnionej młodzieży w Bielsku- Białej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w Poradni Leczenia Uzależnienia iWspółuzależnienia w Ropczycach, a od kilku lat w Krakowie,
  • Pracuje z superwizorami rekomendowanymi przez PARPA, PTP i PTPPd, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych aktualizujących uzyskane wykształcenie.

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi opiera na nawiązywaniu dobrej relacji i motywowaniu do zmiany

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Pedagog resocjalizacyjny.

Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką uzależnień. Własną terapię odbył w latach 1996-1997. Studia z pedagogiki o specjalności resocjalizacyjnej w Akademii Ignatianum w Krakowie zakończył w 2014 r. pracą dyplomową nt. “Działalność ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego “Dom GWAN” dla osób z nawrotami choroby w Krakowie”. W Ośrodku “Wiosenna” prowadzi warsztaty psychoedukacyjne.

Edyta Babska

mgr Edyta Babska

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia -obecnie w trakcie certyfikacji

  • Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień
  • Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Uzależnień oraz na stażu zawodowym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Swoją wiedzę uzupełnia biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce uzależnień, psychoterapii oraz profilaktyki

Grażyna Zaborowska

mgr Grażyna Zaborowska

Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ukończyła Studia Podyplomowe prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Katedrę Psychoterapii, a przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wiedzę zdobywała również w trakcie 2 letniego szkolenia z zakresu Terapii Uzależnień prowadzonego przez Krajowe Biuro ds Zapobiegania Narkomanii- obecnie w trakcie procesu certyfikacji.

Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pracy w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz stażu w Ośrodkach Terapii Długoterminowej.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, znajdziecie ją również na liście terapeutów, którzy podpisali deklarację akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Swoją pracę regularnie superwizuje.

Joanna Pęska

mgr Joanna Pęska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Uzyskała certyfikat PARPA nr 996 specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła w wieloletniej pracy z pacjentami poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, a także współprowadząc program terapeutyczny na oddziale dziennym terapii uzależnień oraz w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych. Współpracując z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, brała czynny udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce uzależnień, psychoterapii oraz profilaktyki. Uczestniczyła w pracach zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy.

Lena Krasovska

Lena Krasovska

Muzykoterapeutka (absolwentka studiów podyplomowych Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie)

Pedagog (studia magisterskie Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Uniwersytet Jagielloński), ukończyła także studia podyplomowe Pedagogika Terapeutyczna (Uniwersytet Jagielloński), posiada doświadczenie w prowadzeniu muzykoterapii oraz treningów relaksacyjnych dla osób uzależnionych.

Superwizję zespołu ośrodka Wiosenna prowadzi : Katarzyna Wrzesień

Jadwiga Włodarska

Jadwiga Włodarska

Opiekun socjalny

Każdy pacjent objęty jest opieką medyczną – konsultacje lekarza internisty, psychiatry, badania diagnostyczne. Na czas pobytu można otrzymać zwolnienie lekarskie.

dr Piotr Smoleń

Terapeuta, specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
- szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowo-psychodynamicznym atestowane przez sekcję naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
- związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
- Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz w Zakładzie Psychoterapii
- współpracuje ze Stowarzyszeniem Monar, Ośrodkiem Terapeutycznym Uzależnień oraz Oddziałem Detoksykacji od substancji psychoaktywnych.

Dr n med Wojciech Szot

Dyplom lekarski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1996
Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych – 2000
Doktorat z zakresu kardiologii – 2001
Specjalizacja z medycyny nuklearnej – 2012

Staż zawodowy:
I Klinika Kardiologii UJCM – 1996 – 2000
Przychodnia Rzemieślnicza – 1998 – 2005
Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II w Krakowie – 2001 – obecnie
Praktyka Prywatna – Wizyty Domowe – 2003 – obecnie
Centrum Medyczne Liszki – 2012 – obecnie

Zainteresowania zawodowe:
Nowoczesna diagnostyka internistyczna z zastosowaniem procedur medycyny
nuklearnej. Choroby wewnętrzne. Kardiologia. Onkologia.

dr Mariusz Szczęsny

Lekarz psychiatra

dr Beata Kleber

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lek. med. Tomasz Piejak

Specjalista chorób wewnętrznych specjalista KARDIOLOG

Nie czekaj, zadzwoń teraz!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

Dane Kontaktowe

MediRaty