Jako jeden z nielicznych zespołów terapeutycznych korzystamy z regularnej  superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora.

 

Agnieszka Patrzykąt   

Terapeuta uzależnień
w trakcie certyfikacji

Agnieszka Patrzykąt

Koordynator administracyjno-organizacyjny.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji kwalifikujących do leczenia oraz rozmów motywujących do rozpoczęcia terapii zarówno dla członków rodzin jak  i osób uzależnionych. Zaangażowana również w tworzenie możliwości do spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia dla  absolwentów ośrodka oraz rodzin  uczestniczących w spotkaniach wsparciowych i psychoedukacyjnych, będąc jednocześnie  jedną z osób współprowadzących te spotkania.

mgr Magdalena Kliś

psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień, koordynator programu terapeutycznego stacjonarnego i ambulatoryjnego w Ośrodku Terapii “Wiosenna.Magdalena Kliś

– Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

– Certyfikat PARPA uprawniający do prowadzenia psychoterapii dla osób uzależnionych i  współuzależnionych.

– Dyplom  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w trakcie procesu  certyfikacji.

– Doświadczenie zawodowe ukształtowane  poprzez pracę w różnych strukturach pomocy terapeutycznej:  pomoc psychologiczna i szkolenia w ramach Centrum przeciwdziałania psychomanipulacji w Lublinie, terapia i działania resocjalizacyjne w hostelu i ośrodku „Nadzieja” dla uzależnionej młodzieży w Bielsku- Białej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w Poradni Leczenia Uzależnienia iWspółuzależnienia w Ropczycach, a od kilku lat w Krakowie,

– Pracuje z superwizorami  rekomendowanymi przez PARPA, PTP i PTPPd, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych aktualizujących uzyskane wykształcenie.

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi opiera na nawiązywaniu dobrej relacji i motywowaniu do zmiany

Grzegorz Nałęcz NieniewskiGrzegorz Nieniewski

Pedagog resocjalizacyjny.

Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką uzależnień. Własną terapię odbył w latach 1996-1997. Studia z pedagogiki o specjalności resocjalizacyjnej w Akademii Ignatianum w Krakowie zakończył w 2014 r. pracą dyplomową nt. “Działalność ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego “Dom GWAN” dla osób z nawrotami choroby w Krakowie”. W Ośrodku “Wiosenna” prowadzi warsztaty psychoedukacyjne.

mgr Edyta Babska

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia -obecnie w mgr Edyta Babskatrakcie certyfikacji

– Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień

– Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Uzależnień oraz na stażu zawodowym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Swoją wiedzę uzupełnia biorąc udział w  szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce uzależnień, psychoterapii oraz profilaktyki

mgr Grażyna Zaborowska

Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu JagiellońskiegoGrażyna Zaborowska

Ukończyła Studia Podyplomowe prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Katedrę Psychoterapii, a przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wiedzę zdobywała również w trakcie 2 letniego szkolenia z zakresu Terapii Uzależnień prowadzonego przez Krajowe Biuro ds Zapobiegania Narkomanii- obecnie w trakcie procesu certyfikacji.

Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pracy w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz stażu w Ośrodkach Terapii Długoterminowej.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, znajdziecie ją również na liście terapeutów, którzy podpisali deklarację akceptacji Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Swoją pracę regularnie superwizuje.

mgr Joanna Pęska

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnieńmgr Joanna Pęska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Uzyskała certyfikat PARPA nr 996 specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła w wieloletniej pracy z pacjentami poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, a także współprowadząc program terapeutyczny na oddziale dziennym terapii uzależnień oraz w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych. Współpracując z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, brała czynny udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach poświęconych tematyce uzależnień, psychoterapii oraz profilaktyki. Uczestniczyła w pracach zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy.

Mgr Agnieszka Kaleta

Psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2014r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz jako  specjalista psychoterapii uzależnień na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień  Szpitala Im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Obecnie  zdobywam doświadczenie jako Wolontariusz w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie prowadząc uzależnionych pacjentów indywidualnie.

Lena KrasovskaLena Krasowska

Muzykoterapeutka (absolwentka studiów podyplomowych Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie)

Pedagog (studia magisterskie Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Uniwersytet Jagielloński), ukończyła także studia podyplomowe Pedagogika Terapeutyczna (Uniwersytet Jagielloński), posiada doświadczenie w prowadzeniu muzykoterapii oraz treningów relaksacyjnych dla osób uzależnionych.

Superwizję zespołu ośrodka Wiosenna prowadzi : Katarzyna Wrzesień

Katarzyna Probulski

Dietetyk, ukończona Akademia Dietetyki oddział w Krakowie.
Prowadzenie poradni dietetycznej w Instytucie Witaminowym w Krakowie.
Współpraca z zakresu nietolerancji pokarmowej z Instytutem Mikroekologii oraz 4Active.

 

Danuta BarczykDanuta Barczyk

Kierownik socjalny, opiekun.

 

 

 

 

Jadwiga WłodarskaJadwiga Włodarska

Opiekun socjalny 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy pacjent objęty jest opieką medyczną – konsultacje lekarza internisty, psychiatry, badania diagnostyczne. Na czas pobytu można otrzymać zwolnienie lekarskie.

Konsultacji medycznej udzielają :

dr Piotr Smoleń

terapeuta, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
-  szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowo-psychodynamicznym atestowane przez sekcję naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
- związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
- Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz w Zakładzie Psychoterapii
- współpracuje ze Stowarzyszeniem Monar, Ośrodkiem Terapeutycznym Uzależnień oraz Oddziałem Detoksykacji od substancji psychoaktywnych.

dr Mariusz Szczęsny

Lekarz psychiatra

dr Wojciech Jarosz

Internista

dr Izabela Dębicka

psychoterapeuta analityczny, dyplomowany muzykoterapeuta
Ukończyła 4 – letnie szkolenia w zakresie psychoterapii analitycznej (analiza grupowa) w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” w Warszawie, szkolenia z muzykoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (specj. muzykoterapia w psychoterapii), studia z muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Łodzi (specj. muzykoterapia w rehabilitacji i pedagogice specjalnej). Posiada także stopień doktora w zakresie muzykoterapii.Specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji z psychoterapii analitycznej oraz indywidualnych i grupowych sesji z muzykoterapii. Organizuje również warsztaty rozwoju osobistego z el. muzykoterapii i szkolenia z muzykoterapii. Jest nadzwyczajnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

dr Beata Kleber – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog 

Lek. med. Tomasz Piejak – specjalista chorób wewnętrznych specjalista KARDIOLOG 

Dr n med Wojciech Szot

Dyplom lekarski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1996
Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych – 2000
Doktorat z zakresu kardiologii – 2001
Specjalizacja z medycyny nuklearnej – 2012

Staż zawodowy:
I Klinika Kardiologii UJCM – 1996 – 2000
Przychodnia Rzemieślnicza – 1998 – 2005
Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II w Krakowie – 2001 – obecnie
Praktyka Prywatna – Wizyty Domowe – 2003 – obecnie
Centrum Medyczne Liszki – 2012 – obecnie

Zainteresowania zawodowe:
Nowoczesna diagnostyka internistyczna z zastosowaniem procedur medycyny
nuklearnej. Choroby wewnętrzne. Kardiologia. Onkologia.