Nie czekaj, zadzwoń teraz! Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

000000194241 Numer księgi rejestru podmiotu leczniczego nadany przez Wojewodę

Kadra

Jako jeden z nielicznych zespołów terapeutycznych korzystamy z regularnej superwizji,
prowadzonej przez certyfikowanego superwizora.

Agnieszka Patrzykąt

Agnieszka Patrzykąt

Terapeuta uzależnień
w trakcie certyfikacji

Koordynator administracyjno-organizacyjny.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji kwalifikujących do leczenia oraz rozmów motywujących do rozpoczęcia terapii zarówno dla członków rodzin jak i osób uzależnionych. Zaangażowana również w tworzenie możliwości do spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia dla absolwentów ośrodka oraz rodzin uczestniczących w spotkaniach wsparciowych i psychoedukacyjnych, będąc jednocześnie jedną z osób współprowadzących te spotkania.

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Pedagog resocjalizacyjny.

Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką uzależnień. Własną terapię odbył w latach 1996-1997. Studia z pedagogiki o specjalności resocjalizacyjnej w Akademii Ignatianum w Krakowie zakończył w 2014 r. pracą dyplomową nt. “Działalność ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego “Dom GWAN” dla osób z nawrotami choroby w Krakowie”. W Ośrodku “Wiosenna” prowadzi warsztaty psychoedukacyjne.

dr Karolina Piątek kierownik zespołu

Specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, 

  • Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Specjalista Psychoterapii Uzależnień – certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  •  Odbyła liczne szkolenia m.in:   „Terapia Rozwoju Osobowego – perspektywa egzystencjalna w psychoterapii osób uzależnionych”,   „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”,    „Dialog motywujący w terapii uzależnień”
  • Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi (Poradnie Leczenia Uzależnień, 9 letnie doświadczenie w pracy na oddziale detoksykacyjnym oraz hostelach postrehabilitacyjnych)
  • Prowadziła liczne szkolenia m.in. w zakładach karnych, zarówno dla osób osadzonych jak i funkcjonariuszy, ale również w instytucjach edukacyjnych

Tomasz Paluchowski

psycholog, psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii w specjalności psychologia kliniczno – sądowa i psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Od 9 lat jestem związany z psychoanalizą lacanowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL). Od kilku lat prowadzę gabinet psychologiczno – psychoanalityczny (pod superwizją).

Moimi klientami są osoby cierpiące na depresję, nerwicę, zaburzenia autodestrukcyjne, psychozę, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, a także osoby borykające się z uzależnieniami. Uczestniczyłem w łącznej stażach i wolontariatach min. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Joanna Frydrych

pedagog specjalny i pedagog społeczno-opiekuńczy

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest absolwentką Małopolskiego Studium Terapii Uzależnień. Obecnie w procesie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współdzielonych, pracując z pacjentem w formie ambulatoryjnej, jak i na Oddziale Dziennym. Ukończyła staż zawodowy na stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji

Piotr Smoleń

Terapeuta, specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz z Zakładem Psychoterapii. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Monar, Ośrodkiem Terapeutycznego Uzależnienia oraz Oddziałem Detoksykacji od substancji psychoaktywnych.

Dr med. Wojciech Szot

Dyplom lekarski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1996
Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych – 2000
Doktorat z zakresu kardiologii – 2001
Specjalizacja z medycyny nuklearnej – 2012

Staż zawodowy:
I Klinika Kardiologii UJCM – 1996 – 2000
Przychodnia Rzemieślnicza – 1998 – 2005
Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II w Krakowie – 2001 – obecnie
Praktyka Prywatna – Wizyty Domowe – 2003 – obecnie
Centrum Medyczne Liszki – 2012 – obecnie

Zainteresowania zawodowe:
Nowoczesna diagnostyka internistyczna z zastosowaniem procedur medycyny
nuklearnej. Choroby wewnętrzne. Kardiologia. Onkologia.

dr Mariusz Szczęsny

Pracuje jako lekarz psychiatra.

dr Beata Kleber

Zajmuje się kardiologią, a także chorobami wewnętrznymi.

lek. med. Tomasz Piejak

Specjalizuje się w kardiologii.

Anna Kosoń

Od dziecka zafascynowana człowiekiem jako całość, ze szczególnym zastosowaniem sfery psychicznej.
Ukończenie studiów pielęgniarskich otworzyło drogę rozpoczęcia pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. południowy zachód. Ludwika w Krakowie.
Po 3 latach pełnych obowiązków pielęgniarek psychiatrycznych związanych z pracą, jednak nadal stosowanymi terapeutycznymi zajęciami dla osób z problemami takimi jak: zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia zachowania, depresja czy anoreksja.
Uzyskała tytuł nauczyciela Jogi i Medytacji (RYS 200), Pogłębionej relaksacji – Jogi Nidry (RYT 50) oraz Jogi dla dzieci i młodzieży (RYT 50). Regularna praktyka stale uzupełniana o warsztaty i kursy kursów przez kursy z Polski i zagranicy.
Swoje zajęcia praktyczne i techniki poznawcze podczas uczestnictwa w 4 – letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w przedszkolu Core Energetics, opierające się na pracy z ciałem. Metoda ta traktuje człowieka całościowo pod uwagę wszystkie poziomy jego istnienia: ciało, umysł, emocje, wolę i ducha (więcej na ten temat dowiesz się na www.coreenergeticspolska.com).
Współprowadzi warsztaty, grupy terapeutyczne w nurcie psychosomatoterapeutycznych (od 2019 roku).
Prowadzi także grupowe zajęcia psychosomatoterapeutyczne typu joga dla dorosłych na Oddziale Dziennika Pobytu w Pro Vita Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnienia Krakowa (od 2020 roku).
Swoje zainteresowania łączy prowadząc badania nad psychosomatoterapią i połączeniami w tym celu technik jogi. Jak wynika z przeprowadzonych badań zachodniego połączenia systemu jogi jest Core Energetics.

„Moim celem jest wprowadzenie równowagi
w dzisiejszy pędzel i przepełniony bodźcami świata”

Psychosomatoterapia pojmuje ciało i psychikę jako integralną całość. Wszystko, co robimy ze swoim ciałem, ma wpływ na psychikę i odwrotnie. Zaniedbanie ciała sprawia, że ​​zaczyna chorować umysł
i dusza. Cierpienie psychiczne przedstawiają twój wyraz w dolegliwościach ciała. Psychosomatoterapia to oddziaływanie na ciało poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, które wpływają na psychikę na głębokość poziomu. Dzięki temu z różnych części ciała uwalniają się emocje, które są tam ukryte i zablokowane.
Techniki psychosomatoterapeutyczne opracowują się coraz bardziej popularne wśród osób zmagających się z problemami natury psychicznej, w tym uzależnionych.

Nie czekaj, zadzwoń teraz!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

Dane Kontaktowe

MediRaty