TERAPIA STACJONARNA ZAMKNIĘTA

Program terapii trwa:

Dla osób uzależnionych od alkoholu – 28 dni;

Leków – 40 – 60 dni;

Hazardu – 40 – 60 dni.

TERAPIA NIESTACJONARNA

Ma formę terapii dojazdowej. Okres trwania i częstotliwość uczestnictwa w zajęciach określamy indywidualnie podczas bezpłatnej konsultacji.

Zapraszamy do kontaktu

Podczas miesięcznego pobytu pracujemy bardzo intensywnie. Dzięki czemu terapia jest efektywna  przynosi wymierne rezultaty. Jest to najskuteczniejsza forma terapii uzależnień. Bezpieczne warunki pozwalają nabyć pacjentom umiejętności jak dobrze żyć bez alkoholu, leków, grania. Budujemy mocną wewnętrzną motywację do utrzymywania abstynencji, trzeźwości. W przypadkach bardziej skomplikowanych takich jak podwójne diagnozy, uzależnienie krzyżowe czy uzależnienia od leków jest możliwość, a nawet konieczność przedłużenia czasu trwania terapii.

leczenie alkoholizmu kraków leczenie hazardu leczenie uzależnienia od leków