Program leczenia w Ośrodku „Wiosenna” obejmuje stacjonarną lub dzienną podstawową terapię uzależnienia oraz jej ambulatoryjną kontynuację w programie zaawansowanym. Dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu terapia na etapie podstawowym to 28 dni. W przypadku uzależnienia od leków to od 40 do 60 dni, jest to podyktowane trwającym dłużejoczyszczaniem się organizmu zatrutego lekami. Jest to czas potrzebny do rozpoznania indywidualnego przebiegu choroby jaką jest uzależnienie i jego wpływu na historię życia konkretnej osoby. To okres budowania silnej wewnętrznej motywacji do zmiany własnego życia, zmiany do której potrzebny jest stabilny fundament w postaci abstynencji. Dlatego terapia w Ośrodku „Wiosenna” jest intensywnym procesem obejmującym udział w codziennych sesjach grupy terapeutycznej, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych min. z muzykoterapii, spotkaniach grupy wsparcia i mitingach.

Poprzez tak realizowany program pacjenci otrzymują praktyczne informacje o uzależnieniu, zalecenia i sposoby radzenia sobie z tzw. głodem alkoholowym, hazardowym, lekowym na trzeźwo. Rozpoznają działanie nałogowych mechanizmów tej przewlekłej choroby, a także możliwość analizy sygnałów mogących ostrzec przed jej nawrotem. Istotnym uzupełnieniem są otrzymywane od innych zdrowiejących osób refleksje i doświadczenia wspierające w decyzji na trzeźwe życie.

W trakcie tego procesu każdy pacjent objęty jest terapią indywidualną. Daje to możliwość dostosowania programu leczenia i tempa zmiany do konkretnej osoby i pozwala na wychodzenie z osamotnienia wpisanego w rozwój uzależnienia poprzez doświadczanie bezpiecznej, rozumiejącej relacji terapeutycznej.

Terapia uzależnienia to nie tylko powstrzymanie się od picia, brania, grania ale przede wszystkim uczenie się nowej jakości życia na trzeźwo, w którym osoba zaczyna przytomnie myśleć, dojrzale przeżywać i racjonalnie się zachowywać. Nie zadzieje się to w 28 dni, ale jest to czas umożliwiający zatrzymanie postępującej choroby i stworzenie zaplecza do życia jako osoba trzeźwa i zainteresowana jego nową jakością.