Stacjonarny Ośrodek Terapii Uzależnień w Ściejowicach

Stacjonarny Ośrodek Terapii Uzależnień w Ściejowicach

Program leczenia w Ośrodku „Wiosenna” obejmuje stacjonarną lub dzienną podstawową terapię uzależnienia oraz jej ambulatoryjną kontynuację w programie zaawansowanym.

Dla osób uzależnionych od alkoholu  terapia na etapie podstawowym to 28 dni.

W przypadku uzależnienia od leków i hazardu to od 40 do 60 dni, jest to podyktowane trwającym dłużej oczyszczaniem się organizmu zatrutego lekami. Jest to czas potrzebny do rozpoznania indywidualnego przebiegu choroby jaką jest uzależnienie i jego wpływu na historię życia konkretnej osoby.

To okres budowania silnej wewnętrznej motywacji do zmiany własnego życia, zmiany do której potrzebny jest stabilny fundament w postaci abstynencji.

Dlatego terapia w Ośrodku „Wiosenna” jest intensywnym procesem obejmującym udział w codziennych sesjach grupy terapeutycznej, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych min. z muzykoterapiispotkaniach grupy wsparcia i mitingach.

Poprzez tak realizowany program pacjenci otrzymują praktyczne informacje o uzależnieniu, zalecenia i sposoby radzenia sobie z tzw. głodem alkoholowym, hazardowym, lekowym na trzeźwo. Rozpoznają działanie nałogowych mechanizmów tej przewlekłej choroby, a także możliwość analizy sygnałów mogących ostrzec przed jej nawrotem. Istotnym uzupełnieniem są otrzymywane od innych zdrowiejących osób refleksje i doświadczenia wspierające w decyzji na trzeźwe życie.
W trakcie tego procesu każdy pacjent objęty jest terapią indywidualną . Daje to możliwość użycia programu leczenia i zmian tempa do konkretnej osoby i pozwala na wychodzenie z osamotnienia wpisanego w rozwój zależny poprzez doświadczanie bezpiecznej, rozumiejącej relacji terapeutycznej.

Terapia uzależnień to nie tylko powstrzymać się od picia, brania, grania ale przede wszystkim wszyscy uczą się nowej jakości życia na trzeźwo, w których osoba podejmie myślenie, dojrzale przeżywać i racjonalnie się zachowywać. Nie zadzieje się do w 28 dni, ale jest to czas umożliwiający zatrzymanie postępującego leczenia i działania wspomagającego życie jako osoba trzeźwa i zainteresowana jego nowa aplikacja.

Nie czekaj, zadzwoń teraz!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

Dane Kontaktowe

MediRaty