Poza terapią indywidualną, specjaliści terapii uzależnień zalecają osobom uzależnionym udział w terapii grupowej. Co dają takie spotkania? Dlaczego są ważne w czasie terapii i wychodzenia z alkoholizmu?

Terapia grupowa jest równie ważnym elementem zdrowienia, co terapia indywidualna. W opinii wielu zdrowiejących alkoholików, bez terapii grupowej, nie udałoby się im wyjść z nałogu bądź trwałoby to znacznie dłużej.

Na czym polega terapia grupowa w leczeniu alkoholizmu?

W ramach spotkań terapeutycznych, trwających 3-4 godziny, spotykają się osoby trzeźwiejące. Zazwyczaj są to osoby na różnych etapach trzeźwienia. W ramach podstawowej terapii grupowej porusza się takie tematy jak skutki nałogowego picia i jego wpływ na życie oraz nauka radzenia sobie w życiu bez alkoholu.

Wszyscy uczestnicy w czasie spotkań opowiadają o własnych doświadczeniach i wspólnie szukają rozwiązań. W ramach pracy nad skutkami nałogowego picia uczą się rozpoznawać mechanizmy choroby, a przez przykłady prezentowane przez innych uzależnionych, identyfikować własne zachowania.

Nauka życia bez alkoholu skupia się przede wszystkim na tym, jak asertywnie odmawiać, jak radzić sobie z emocjami, co zrobić z wolnym czasem, którego teraz być może alkoholi ma w nadmiarze. Terapia to nie tylko rozmowy, ale również praktyczny trening. Dzięki obecności innych osób można przetrenować nowe zachowania w bezpiecznym środowisku (np. jak odmawiać), można (dzięki efektowi lustra) poznać lepiej samego siebie.

Efekt lustra w terapii grupowej

Jedna z najważniejszych korzyści w trakcie terapii to efekt lustra. Polega on na tym, że pacjent, widząc inne osoby z podobnymi jak on problemami, wyzbywa się poczucia wyjątkowości i osamotnienia. Jest w stanie dostrzec to, że wszyscy zdrowiejący alkoholicy przechodzą podobny proces i mają podobne trudności. Efekt lustra pomaga też dostrzec mechanizmy iluzji i zaprzeczania, jakie stosuje alkoholik. Niezwykle trudno zauważyć je u siebie, ale łatwiej u innego alkoholika. Dzięki takiemu doświadczeniu chory może poznać stosowane przez siebie mechanizmy.

Inne czynniki terapeutyczne w terapii alkoholowej

W czasie spotkań, kiedy uczestnicy opowiadają sobie o swoich przeżyciach i doświadczeniach, pojawiają się kolejne czynniki terapeutyczne, z których najważniejsze to:

  • Dawanie i zaszczepianie nadziei – w czasie terapii spotykają się osoby na różnych etapach leczenia, obserwacja tego, że innym udało się wytrwać, daje nadzieję. Uczestnicy podtrzymują się na też na duchu i wzajemnie wspierają,
  • Udzielanie informacji – terapia grupowa to ogromna rola edukacyjna. Pacjenci wymieniają się informacjami, uczą siebie nawzajem, dostarczają wiedzy o uzależnieniu i tym, jak z niego wyjść. To również redukuje poziom lęku i daje wsparcie,
  • Naśladowanie — pacjenci opowiadając o sobie, pokazują innym, jak może wyglądać ich sytuacja. Mogą dawać swoim zachowaniem i doświadczeniem przykłady zachowań, które inny chory może wykorzystać w swoim życiu (np. jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś proponuje alkohol, jak przezwyciężyć gorszy dzień itd.),
  • Poczucie przynależności – wiele osób uzależnionych straciło osoby bliskie. Ich rodziny rozpadły się, Grupa terapeutyczna jest swoistą odbudową rodziny. Pozwala czuć się zaopiekowanym i pozwala mieć się o kogo troszczyć,
  • Redukcja leku i obaw – dzięki obserwacji cudzych problemów, doświadczeń, osoby zdrowiejące widzą, że nie tylko one mają problemy. Dowiadują się, że każdy z trzeźwiejących uzależnionych ma podobne obawy i problemy. To pomaga radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Terapia grupowa jest niezwykle przydatna i potrzebna. Osoby zdrowiejące, korzystające z terapii grupowej, mają znacznie większe szanse na wyjście z nałogu.

Terapia grupowa w alkoholizmie — co daje?
3 (60%) 1 głosów